Tävlingsvillkor  9-12-2014
Gardening
Share

Tävlingsvillkor 9-12-2014

written by Worx
Tävlingsansvarig är Positec Deutschland GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 37, 50668 Köln, Tyskland. Tävlingen är på inga sätt associerad med, sponsrad, stöttad eller hanterad av Facebook. 

Anställda på Positec Deutschland GmbH, deras familj, eller någon annan med anknytning till tävlingen tillåts ej delta i tävlingen.

Inga inträdesavgifter eller köp krävs för att delta i tävlingen.

Tävlingen är öppen för personer bosatta i Sverige. Lägsta ålder för deltagande är 18 år.

För att delta i tävlingen behöver den tävlande skicka in max två (2) bilder föreställande deras juldekorationer. Deltagare kan välja någon av följande metoder för att skicka in giltiga bidrag:

1) Maila bilderna till worx.sverige@gmail.com

2) Ladda upp bilderna på Instagram med hashtaggen #WorxSocialSV

Max två bilder per person. 

Bilder som skickas via epost eller i ett Facebook-meddelande måste vara av filtypen .jpg och får ej överskrida 5MB i filstorlek.

Fotografierna måste vara helt originella och nytagna av tävlingsdeltagaren. Genom att delta i tävlingen intygar deltagaren att de inskickade bilderna är originella och skapade enbart av tävlingsdeltagaren, samt att bilderna inte bryter mot upphovsrätt, varumärkesrätt, moraliska rättigheter, integritetspolicys eller intellektuell egendom. Ingen annan aktör får ha del i eller på något sätt göra anspråk på bilderna. 

Fotografierna får inte innehålla motiv av obscen, provokativ, kränkande, sexuell eller på andra sätt stötande eller olämplig karaktär.

Genom att delta i tävlingen ger deltagaren Positec Germany icke-exklusiva rättigheter att återpublicera bilderna i andra medier tillsammans med uppgift om upphovsman.

En jury bestående av experter och företagsrepresentanter kommer att utse en vinnande bild baserat på följande kriterier: relevans, kreativitet, teknisk kvalitet och bildkomposition. Juryns val är slutgiltigt och bindande.

Tävlingen stänger den 18:e december kl. 13.00. Efter detta datum kan inga fler bidrag tas emot. Inget ansvar kan tas för bidrag som av någon anledning inte tagits emot.

Vinsten består av en (1) Worx WX 254.4 SD Slide Driver, inklusive frakt till vinnaren. Vinstens uppskattade värde är 555 SEK.

Vinnaren utannonseras på Worx Facebook-sida, och kontaktas inom 10 dagar från det att tävlingen avslutats. Om vinnaren ej kan nås eller ej gör anspråk på vinsten inom 14 dagar efter besked har tävlingsansvariga rätt att återkalla vinsten.

Ingen summa pengar motsvarande vinsten delas ut. Vinsten är inte överlåtbar.

Tävlingsansvarigs beslut angående allt som rör tävlingen är slutgiltigt och ingen diskussion inleds angående detta.

Genom att delta i tävlingen förbinder sig den tävlande att följa dessa villkor.

Tävlingen och dess villkor bestäms av tysk lag, och eventuella dispyter avgörs uteslutande av domstolen i Köln.

Vinnaren samtycker till att hans/hennes namn och bild används offentligt. Privat information om vinnaren eller andra tävlande används endast i enlighet med rådande lagstiftning om uppgiftsskydd, och delas inte med utomstående utan tävlingsdeltagarens samtycke.

REGISTRERING BEKRÄFTAD

Du kommer att få produktuppdateringar och exklusiva erbjudanden