FAQ

Inštalácia kosačky Landroid
Ako mám nainštalvať kosačku Landroid?
Odporúčame Vám, aby ste tento úkon previedli sami, pretože toto zariadenie má veľmi jednoduché nastavenie. Môžete postupovať podľa pokynov v návode na inštaláciu, alebo sledovať výukové video na internetovej adrese www.worxlandroid.com.
Trvá inštalácia kosačky Landroid veľmi dlho?
Nie. Landroid môžete jednoducho nainštalovať sami. Čas inštalácie závisí od veľkosti a zložitosti vášho trávniku. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste si prečítali pokyny na inštaláciu a preštudovali si celý návod na obsluhu. Trvnik s rozlohou 100 m ² potrebuje napríklad asi 30 ~ 60 minút na dokončenie inštalačných prací. Závisí to tiež od Vašej zdatnosti.
Trvá dlho, než sa kosačka Landroid naprogramuje?
Vôbec nie. Trvá to len niekoľko minút. Bližšie informácie nájdete v príručkách Programový sprievodca a Odstránenie porúch.
Je potrebné k inštalácii kosačky Landroid nejaké náradie?
Áno, budete potrebovať kladivo a nožnice.
Čo budem ešte ďalej potrebovať?
Musíte mať vhodnú elektrickú zásuvku, do ktorej budete môcť kosačku Landroid pripojiť.
Ako používať kosačku Landroid
Ako kosačku Landroid uvediem do chodu?
Vaša kosačka Landroid začne kosiť, hneď ako zatvoríte okienko s klávesnicou. Upozorňujeme, že toto závisí od správnej inštalácie a naprogramovania. Ak Váš Landroid stále nefunguje, prosím radšej dvakrát skontrolujte inštaláciu a programovanie pomocou pokynov v Návode na inštaláciu (strana 11 ~ 14) a Programovom sprievodci na odstránenie porúch.
Ako môžem kosačku zastaviť?
Stlačením tlačidla prístupu (access) kosačku okamžite zastavíte.
Ako nastavím prevádzkovú dobu kosačky Landroid?
Môžete jednoducho nastaviť dobu chodu, kedy má byť kosačka Landroid zapnutá.
Ako mám kosačku Landroid skladovať?
Kosačka Landroid aj nabíjacia základňa ak ich nebudete dlhšiu dobu používať, musia byť uložené v kôlni alebo v garáži. Bližšie informácie nájdete v časti "Uskladnenie v zimnom období" v Návode na inštaláciu (str. 16).
Môže kosačka Landroid kosiť trávnik s jazierkom?
Áno môže. Pri nastavovaní vymedzovacích vodičov budete musieť Vaše jazierko izolovať, aby sa zabránilo v prístupe Vašej kosačke Landroid. Môžete nastaviť ostrovy, kde nebude Vaša kosačka Landroid môcť vstupovať podľa pokynov v Návode na inštaláciu (strana 11).
Ako môžem pri kosení kosačkou Landroid ochrániť kvety?
Vaša kosačka Landroid obsahuje funkciu, aby sa zabránilo koseniu kvetín. Dôrazne odporúčame, aby ste nastavili ostrovy, kam Vaša kosačka Landroid nemôže vstupovať podľa pokynov v Návode na inštaláciu (strana 11).
Môže kosačka Landroid pracovať vo svahu?
Áno, pokiaľ sklon svahu alebo náklon kosačky nepresiahne 35% alebo 20 stupňov.
Zabezpečenie kosačky Landroid
Má kosačka Landroid bezpečnostnú funkciu?
Áno. Vaša kosačka Landroid je chránená kódom PIN, ktorý zabraňuje neautorizovaným osobám použiť túto kosačku. Bližšie informácie nájdete v Návode na inštaláciu (strana 16).
Čo môžem urobiť, ak som zabudol svoj PIN kód?
Dôrazne Vám odporúčame zapísať si kód PIN na bezpečné miesto alebo previesť registráciu kosačky Landroid na adrese www.worxlandroid.com a nahrať si tak kód PIN online. Tento spôsob Vám pomôže získať zabudnutý PIN kód. Uvedomte si prosím, že neschopnosť uložiť si a zapamätať si PIN kód môže mať za následok, že nebudete môcť používať kosačku Landroid a môžete mať následne ďalšie poplatky za služby, aby bola kosačka Landroid funkčná. Rady Vám poskytne Váš predajca alebo ich získate na miestnej linke zákazníckej podpory.
Ktoré typy predmetov môže kosačka Landroid s ťažkosťami identifikovať?
1. Predmet s výškou menšou ako 15 cm nebude kosačkou Landroid vyhľadaný ako prekážka, ako sú napríklad vetvičky, kamene a tak ďalej. Tieto predmety môžu spôsobiť zlyhanie kosiacich nožov alebo rotačného kotúča. Takéto predmety by ste mali z oblasti kosenia odstrániť.
2 Predmet, ako je napríklad trampolína s nízkou výškou rámu nôh, môžete v tomto prípade buď izolovať z oblasti kosenia kosačkou Landoid, alebo v prednej časti nohy a rámu trampolíny umiestniť väčšie prekážky, ktoré kosačka Landroid už rozozná. Rady Vám poskytne Váš predajca alebo ich získate na miestnej linke zákazníckej podpory.
3. Určité predmety, ktoré môžu byť kosačkou Landroid tlačené, ako sú nafukovacie hračky. Tie by mali byť z oblasti kosenia kosačkou Landroid odstranené.
4. Určité predmety, ktoré sa môžu dostať na hornú plochu kosačky Landroid. Tie by mali byť z oblasti kosenia kosačkou Landroid odstranené.
Môžu sa v pracovnom priestore v priebehu kosenia kosačkou Landroid zdržovať deti alebo domáce zvieratá?
Nie nemôžu. Odporúčame Vám, aby deti a domáce zvieratá boli pri kosení mimo pracovnú oblasť kosačky Landroid.
Je kosenie kosačkou Landroid veľmi hlučné?
Nie chod kosačky je tichý. Úroveň hluku je približne 57 dB, teda asi ako bežná konverzácia.
Údržba kosačky Landroid
Čo mám robiť, keď kosačka Landroid narazí na problém?
Snažte sa nájsť riešenie v príručke Programový sprievodca a odstránenie porúch. Ak problém pretrváva, obráťte sa na Vášho predajcu alebo na miestnu linku zákazníckej podpory.
Potrebuje kosačka Landroid pravidelnú údržbu?
Áno. Bližšie informácie nájdete v Návode na použitie (strana 13 ~ 16).
Ako udržovať nože ostré?
Odporúčame Vám vykonávať kontrolu žacích nožov každý mesiac. Bližšie informácie nájdete v Návode na použitie (strana 15). Ak sú všetky hrany nožov opotrebované, bude nutné previesť ich výmenu za nové.
Aká je životnosť nožov?
Závisí to od okolností. Najdôležitejšou z nich je doba prevádzky Vašej kosačky Landroid. V bežných podmienkach je životnosť nožov asi 4 mesiace.
Ako udržiavať akumulátor v dobrom stave?
Akumulátory by mali byť úplne nabité pred uskladnením a v zimnom období každé 3 mesiace. Bližšie informácie nájdete v Návode na inštaláciu (strana 16)
Aká je životnosť akumulátorov?
Životnosť akumulátorov záleží od mnohých okolností. Zaručujeme životnosť akumulátoru jeden rok, za normálnych podmienok by akumulátor mal vydržať 1 ~ 3 roky. Bližšie informácie nájdete v Návode na použitie (strana 15).
Kde môžem získať pre kosačku Landroid náhradné diely?
Obráťte sa prosím na Vášho predajcu alebo na miestnu linku zákazníckej podpory.
Nenašli ste odpoveď, ktorú ste hľadali? Napíšte nám! Radi vám pomôžeme.Pokiaľ už vlastníte Landroid, uveďte, prosím, nasledujúce informácie, aby sme Vám mohli odpovedať rýchlejšie.
Kde nájdete označenie modelu a sériové číslo?
Sériové číslo skontrolujte vzadu (S) alebo pod horným krytom (M/L) .
Vaše sériové číslo môže byť spoločne s číslom Vášho modelu uvedené na informačnom štítku.
Z času na čas Vám výrobca elektrického náradia WORX ponúkne možnosť získať propagačné informácie týkajúce sa našich výrobkov.Odoslaním vašej žiadosti súhlasíte s Ochrana osobných údajov na stránke Worx.com
* Nutná informácia

SÚHLAS K ODBERU NÁŠHO INFORMAČNÉHO BULLETINU

Budete dostávať aktualizované informácie o výrobku a exkluzívne ponuky