FAQ

Instalace sekačky Landroid
Jak mám nainstalovat sekačku Landroid?
Doporučujeme vám, abyste tento úkon provedli sami, protože toto zařízení lze nastavit velmi snadno. Můžete postupovat podle pokynů v návodu k instalaci, nebo sledovat výukové video na internetové adrese www.worxlandroid.com.
Trvá instalace sekačky Landroid hodně dlouho?
Ne. Můžete snadno nainstalovat Landroid sami.Doba instalace je závislá na velikosti a složitosti vašeho trávníku. Za prvé, důrazně doporučujeme, abyste si přečetli pokyny k instalaci a prostudovali si celý návod k obsluze. Trávník o rozloze 100m ² tak například potřebuje asi 30 ~ 60 minut na dokončení instalačních prací. Závisí to také na Vaší zdatnosti.
Trvá hodně dloho, než se sekačka Landroid naprogramuje?
Vůbec ne. Trvá to jen několik minut. Bližší informace naleznete v příručkách Programový průvodce a Odstranění závad.
Je třeba mít k instalaci sekačky Landroid nějaké nářadí?
Ano, budete potřebovat kladivo a nůžky.
Co budu ještě dále potřebovat?
Musíte mít odpovídající elektrickou zásuvku, kde lze sekačku Landroid připojit.
Jak používat sekačku Landroid
Jak sekačku Landroid uvedu do chodu?
Vaše sekačka Landroid začne sekat, jakmile zavřete okénko s klávesnicí. Upozorňujeme, že toto závisí na správné instalaci a naprogramování. Pokud váš Landroid stále nefunguje, prosím, raději dvakrát zkontrolujte instalaci a programování pomocí pokynů v Návodu k instalaci (strana 11 ~ 14) a Programovém průvodci s odstraněním závad.
Jak mohu sekačku Landroid zastavit?
Stiskem tlačítka přístupu (access) sekačku ihned zastavíte.
Jak nastavím provozní dobu chodu sekačky Landroid?
Můžete snadno nastavit, kdy má být sekačka Landroid v chodu. Bližší informace naleznete v části "Nastavení" v příručce Programový průvodce a odstranění závad.
Jak mám sekačku Landroid skladovat?
Jak sekačka Landroid, tak i nabíjecí základna musí být uloženy v kůlně nebo garáži, pokud je nebudete delší dobu používat. Bližší informace naleznete v části "Uložení v zimním období" v Návodu k instalaci (str. 16).
Může sekačka Landroid séci trávník s jezírky?
Ano, může. Budete muset při nastavování vymezovacích vodičů Vaše jezírka izolovat, aby se zabránilo přístupu sekačky Landroid. Můžete nastavit ostrovy, kam nebude Vaše sekačka Landroid moci vstoupit podle pokynů v Návodu k instalaci (strana 11).
Jak mohu při sečení sekačkou Landroid ochránit květiny?
Vaše sekačka Landroid obsahuje funkci, aby se zabránilo sečení květin. Důrazně ale doporučujeme, abyste nastavili ostrovy, kam vaše sekačka Landroid nemůže vstoupit podle pokynů v Návodu k instalaci (strana 11).
Může sekačka Landroid pracovat ve svazích?
Ano, pokud sklon svahu nebo náklon sekačky nepřesahuje 35% nebo 20 stupňů.
Zabezpečení sekačky Landroid
Má sekačka Landroid bezpečnostní funkci?
Ano. Vaše sekačka Landroid je chráněna kódem PIN, který zabraňuje neautorizovaným osobám použití této sekačky. Bližší informace naleznete v Návodu k instalaci (strana 16).
Co mohu dělat, když jsem zapomněl svůj PIN kód?
Důrazně doporučujeme zapsat si kód PIN na bezpečné místo nebo provést registraci sekačky Landroid na adrese www.worxlandroid.com a nahrát si tak kód PIN online. Tento způsob Vám pomůže získat zapomenutý PIN kód. Vezměte prosím na vědomí, neschopnost uložit si a zapamatovat PIN kód může mít za následek, že nebudete moci používat sekačku Landroid a může to mít za následek další poplatky za služby, aby byla sekačka Landroid funkční. Rady Vám poskytne Váš prodejce nebo je získáte na místní lince zákaznické podpory.
Které typy předmětů může sekačka Landroid obtížně odhalovat?
1. Předmět s výškou menší než 15 cm nebude sekačkou Landroid detekován jako překážka, jako jsou například malé větvičky, kameny a tak dále. Tyto předměty mohou způsobit selhání sekacích nožů nebo rotačního kotouče. Takové předměty byste měli z oblasti sečení odstranit.
2. Předmět, jako je například trampolína s nízkou výškou rámu nohou, můžete v tomto případě buď izolovat z oblasti sečení sekačkou Landroid, nebo v přední části nohy a rámu trampolíny umístit větší překážky, které sekačka Landroid již rozezná. Rady Vám poskytne Váš prodejce nebo je získáte na místní lince zákaznické podpory.
3. Určité předměty, které mohou být sekačkou Landroid tlačeny, jako jsou nafukovací hračky. Ty by měly být z oblasti sečení sekačkou Landroid odstraněny.
4. Určité předměty, které se mohou dostat na horní plochu sekačky Landroid. Ty by měly být z oblasti sečení sekačkou Landroid odstraněny.
Mohou se v pracovním prostoru v průběhu sečení sekačkou Landroid zdržovat děti nebo domácí zvířata?
Ne, nemohou. Doporučujeme, aby děti a domácí zvířata byly při sečení mimo pracovní oblast sekačky Landroid.
Je sečení sekačkou Landroid velmi hlučné?
Ne, chod sekačky je tichý. Úroveň hluku je přibližně 57dB, tedy asi jako běžná konverzace.
Údržba sekačky Landroid
Co mám dělat, když sekačka Landroid narazí na problém?
Snažte se najít řešení v příručce Programový průvodce a odstranění závad. Pokud problém přetrvává, obraťte se na Vašeho prodejce nebo na místní linku zákaznické podpory.
Potřebuje sekačka Landroid pravidelnou údržbu?
Ano. Bližší informace naleznete v Návodu k použití (strana 13 ~ 16).
Jak udržovat nože ostré?
Doporučujeme Vám provádět kontrolu žacích nožů každý měsíc. Bližší informace naleznete v Návodu k použití (strana 15). Pokud jsou všechny hrany nožů opotřebené, je nutné provést jejich výměnu za nové.
Jaká je životnost nožů?
Záleží to na mnoha okolnostech. Nejdůležitější z nich je provozní doba Vaší sekačky Landroid. V běžných podmínkách je životnost nožů asi 4 měsíce.
Jak udržovat akumulátor v dobrém stavu?
Akumulátory by měly být plně nabíty před uskladněním a v zimním období také každé 3 měsíce. Bližší informace naleznete v Návodu k instalaci (strana 16).
Jaká je životnost akumulátorů?
Životnost akumulátorů záleží na mnoha okolnostech. Zaručujeme životnost akumulátoru jeden rok, za normálních podmínek by akumulátor měl vydržet 1 ~ 3 roky. Bližší informace naleznete v Návodu k použití (strana 15).
Kde mohu získat pro sekačku Landroid náhradní díly?
Obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo na místní linku zákaznické podpory.
Nemůžete najít odpověď, kterou hledáte? Napište nám! Rádi vám pomůžeme.Pokud již vlastníte Landroid, tak prosím dodejte také následující informace, které nám pomohou vám rychleji odpovědět.
Kde naleznete označení modelu a sériové číslo?
Sériové číslo najdete na zadní straně (S) nebo pod horním krytem (M/L).
Vaše sériové číslo může být vytištěno na informačním štítku spolu s číslem modelu.
Čas od času Vám výrobce elektrického nářadí WORX nabízí možnost získat propagační informace týkající se našich výrobků.Odesláním svého požadavku souhlasíte s Worx.com Prohlášením o zacházení s osobními daty
* Nutná informace

SOUHLAS K ODBĚRU NAŠEHO INFORMAČNÍHO BULLETINU

Budete dostávat aktualizované informace o výrobku a exkluzivní nabídky